Bài 17: Mua Đinh – Thiên Diện Cải Biến Đang Động

THIÊN DIỆN CẢI BIẾN ĐANG ĐỘNG

072516_0211_NGHACA649.png 072516_0211_NGHACA644.png 072516_0211_NGHACA6410.png
CÁCH CẤU TÙY

 

Phạm vi câu chuyện: Mua sơn và đinh

Phạm vi tình  lý:

– nước sơn: màu sắc, thể chất
– đinh: dài, ngắn

Thiên diện đang động: Chánh quái “Cách” là Cải Biến

Mục đích: Hỗ quái ‘Cấu’ là Tương Ngộ

Tình lý phụ: Biến quái “Tùy” là Tùy Nghi, Tùy Theo

Biến dịch:

a/ Chánh quái Cách

– đối với màu sơn, thể chất nước sơn, nghĩa “Cải Biến” sẽ được biến dịch bằng: THAY ĐỔI, đổi lại, màu hoặc thể chất khác
– đối với đinh, sẽ được biến dịch thành: đổi lại đinh khác, ngắn hoặc dài hơn

b/ Hỗ quái Cấu

– đối với sơn, nghĩa tương ngộ sẽ được biến dịch bằng: SƠN DÍNH VÀO
– đối với đinh: sẽ được biến dịch thành: ĐINH ĐÓNG LẠI

c/ Biến quái Tùy

– đối với sự việc, cần phải dùng màu sơn hoặc đinh dài đinh ngắn, nghĩa Tùy Nghi sẽ được biến dịch bằng: TÙY THEO NHU CẦU

Phát ý: đối với sơn và đinh Đổi lại theo nhu cầu

Kiểm soát: Đi mua sơn không đúng màu và đinh dài quá phải đem đổi lại

error: Content is protected !!