TƯỞNG NIỆM THẦY TỔ DỊCH LÝ SĨ XUÂN PHONG

Dương lịch: Thứ năm, 07/04/2022
(Âm lịch: Ngày Canh Dần, 07/03/Nhâm Dần)

THẦY TỔ DỊCH LÝ SĨ XUÂN PHONG SINH NĂM 1918 (MẬU NGỌ).
THÀNH LẬP VIỆT NAM DỊCH LÝ HỘI NĂM 1965 – TẠI SÀI GÒN – QUẬN 10.
MẤT NGÀY ẤT DẬU.07.03.ĐINH SỬU (DƯƠNG LỊCH 13/04/1997) HƯỞNG THỌ 80 TUỔI.

Chúng tôi Ban Điều Hành dichlyhoc.com & vutrungu.com & Vietnamdichlyhoc.com cùng sẽ Bạn Học Viên sẽ Tổ chức Buổi Họp Mặt Tưởng Nhớ Thầy Tổ trong phòng họp Zoom.
Trong buổi Họp Mặt này sẽ có 01 số hình ảnh về Thầy Tổ trước và sau năm 1975. Cũng có 01 số hình ảnh của các Cao đồ của Thầy Tổ.

error: Content is protected !!