Dịch Lý Học Nhập Môn (Dịch Lý Học Đại Cương)

DLNM 08. Thiên Quan Thế Giới Hệ Đồ

Thiên Quan Thế Giới hệ tức là khắp hoàn cầu đều sống trong vòng nhật nguyệt tinh thần hoặc muốn lấy ngày làm đêm hay lấy đêm làm ngày cũng đều là ảnh hưởng không khác được, vẫn phải đứng trong Vũ Trụ Dịch, trong luật Tạo và Hóa. Quí vị có thể áp dụng Động Tĩnh Công Thức Hữu Thường nhưng phải biết…

DLNM 07. Biến Thông Thiên Địa Tất Yếu

Phàm người học Dịch đều nên biết (tất yếu): mỗi vật đều có một thân hình, mỗi thân hình đều có Âm Dương, thượng hạ, tả hữu. Khi một Dịch Tượng đã tính xong là sáu vạch, thành 06 vạch là thành một Quái Lý, Quái Tượng. Quái Lý đó đối với người nói Dịch, học Dịch, giảng Dịch thường phải ví như là một…

DLNM 06. Quái Nghĩa

Quái Nghĩa quan trọng về hào động Ví dụ: Bữa nọ lòng bạn muốn tìm một đề mục trong tuyển tập có 74 trang, tức mình tìm hoài không biết nó ở khoảng nào, vào trang thứ mấy. (Tuy các vấn đề này đều là vô ích song trên sự học vấn các bạn cũng nên biết qua về sự huyền diệu Dịch lý động hào) Năm…

Dịch Lý Khai Nguyên

Bài 33: Sự Huyền Nhiệm Và Hiển Linh Của Dịch Lý

SỰ HUYỀN NHIỆM VÀ HIỂN LINH CỦA DỊCH LÝ của THIỆN NGỌC Khoa Động Tĩnh học đã được Kỷ nguyên Dịch lý Việt Nam đưa ra giới thiệu là cốt ý để cho người đời tham khảo và nghiên cứu. Người nghiên cứu có đến được sự Tinh diệu hay không là do Tự ở chính mình, chứ không phải sự Truyền thụ dấu bớt như…

Bài 32: Sửa Radio 2 – Bài Tập Hội Lý Quái Nghĩa

BÀI TẬP HỘI LÝ QUÁI NGHĨA BIẾN THÔNG I Năm Ất Tị       6 Tháng bảy       7 Ngày 9       9     22  – (8×2) = 6 Giờ Dậu     10     32  – (8×4)  = 0 – (6×5)  = 2 CHÁNH QUÁI     THỦY ĐỊA TỶ (2) Quy Căn, Cởi Bỏ …

Bài 31: Đường Di Chuyển – Thiên Diện Gian Lao Đang Động

THIÊN DIỆN GIAN LAO ĐANG ĐỘNG Giai đoạn chót: Quái lý siêu việt PHÁT Ý BẰNG 1 CÂU NÓI TỰ NHIÊN 3 CHỮ 1 Ý Lúc bấy giờ nhằm Thiên diện diễn tiến Sống động TRUÂN (4) BÁC TÙY Quái nghĩa sẵn có trong tay: Gian lao – Tiêu điều – Tùy nghi, tôi muốn đọc Nội tâm cục diện Diễn…

Văn Minh Dịch Lý Việt Nam

VMDL 05. GIẢI THÍCH LUẬT VŨ TRỤ

Tôi, con người Hậu Thiên, dùng Lý Trí, một khí cụ siêu tuyệt mà trên đường truy nguyên đã chợt bắt gặp và khám phá ra Luật Cấu Tạo Hóa Thành Vũ Trụ: KHÔNG HOÀN TOÀN KHÔNG   ±   KHÔNG MANH VI   ⇔   K.H.T.K. CỰC Bây giờ, tôi lại dùng Lý Trí để giải thích Luật Vũ Trụ, tức Lý Trí giải đáp…

VMDL 04. Ý NIỆM VỀ DỊCH LÝ Hay TẠI SAO CÓ SỰ BIẾN HÓA

DỊCH LÝ HỌC LÀ GÌ? Dịch là thay đổi, luân chuyển biến hóa. Lý là lý lẽ thuộc về Vô Lý, Hữu Lý bởi Lý Trí biến hóa. Học Lý nghĩa là học Một mà hội ý được muôn trùng, muôn đời. Hiểu được tất cả chỉ vì đạt Lý. Con người học về Lý là con người đi tìm một ánh sáng muôn thuở, mong nhận…

VMDL 03. LÝ TRÍ

Con Người theo quan điểm Dịch Lý là con người có chấp nhận Lý Trí. TẠI SAO CHẤP NHẬN LÝ TRÍ? Khi chính tôi thắc mắc, rồi muốn giải đáp, hoặc người khác thắc mắc hỏi tôi mà tôi bí tịt, con Người tôi buộc phải trầm ngâm suy tư. Điều này quá rõ ràng khi quan sát chính tôi. Nếu không chấp nhận Lý…

Vấn Đề Lý Học

VDLH 03. BIẾN HÓA LUẬT Là Luật Của Siêu Hình Và Hữu Hình

00– Luật Âm Dương Đồng Nhi Dị: giống mà hơi hơi khác biến hóa từ Siêu đến Hiển. 01– Để cho dễ hiểu về Đồng Nhi Dị này trên phương diện mắt nhìn hình dáng, dáng dấp. 02– Chúng ta hãy tạm đi vào qui ước thời nay với 02 danh từ CONG–NGAY, NGAY– CONG. 03– Chuỗi Lý biến hóa từ Siêu

VDLH 02. NHẬN THỨC VỀ: TRÍ TRI CƠ CẤU – VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH

00– Đứng trong phạm vi con người mà nói về Âm Dương Tình Ý người: a- Âm Dương Tình Ý người là gì? Là thế nào? Là sao?Đã nói rõ ràng trong bài trước, chỉ nhắc lại đại lược: là Âm Dương Trí Tri, Ý chung đụng hữu tình (Âm Dương là tình phối tụ, phối tan, bất kể gần xa). b- Con người xét

VDLH 01. CẤU TẠO HÓA THÀNH (ĐẠO CỰC)

00– Con người đã được và bị Cấu Tạo Hóa Thành ra một hình thể mà đại lược gồm có tỉ như: tai, mắt, mũi, miệng, lưỡi, tay, chân, trí óc,…. 01– Con người lại được và bị nối nghiệp Cấu Tạo Hóa Thành này nọ đủ thứ. Tóm tắt loài người có được và bị sinh ra (Hóa Thành ra), lớn lên (vẫn là Hóa

Vũ Trụ Ngữ Liên Hành Tinh

LÔI PHONG HẰNG

TRƯỜNG CỬU VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH. LÔI PHONG HẰNG. (08 THUẦN CHẤN). HẰNG. TRƯỜNG CỬU. ___________________ I – LÝ GIẢI: 00 – Bên trên động (thượng chấn), bên dưới thuận (hạ tốn); vậy là đạo phu xướng phụ tùy hoặc phụ xướng phu tùy. Trường cửu đạo nghĩa chi tượng.…

ĐỊA TRẠCH LÂM

BAO QUẢN VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH. ĐỊA TRẠCH LÂM. (08 THUẦN KHÔN).LÂM BAO QUẢN. ____________________ I – LÝ GIẢI: 00- Hào dương đã lên tới hào nhị, đã thành khối Thái dương làm nền tảng, Dương đã đủ lớn, đã trưởng thành, đã đủ sức lớn. Dương cứ thế mà đủ sức lớn dần lên, sáng…

LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG

TỰ CƯỜNG VŨ TRỤ NGỮ LIÊN HÀNH TINH LÔI THIÊN ĐẠI TRÁNG (08 THUẦN KHÔN) ĐẠI TRÁNG TỰ CƯỜNG ____________________ I – LÝ GIẢI: 00 – Khối dương (âm dương) đã lên cao quá, cao đến hào 4, qua khỏi nội tượng… đang đà lên cao mãi và khối (âm dương) âm chỉ còn hai hào âm trên…

Âm Dương Lý Số - Âm Dương Số Lý

ADLS 08. Mười Tám Điều Tâm Niệm Về Tất Pháp Lý Đoán Số Học Biến Thông

1. Điều kiện tiên quyết: Đức Vô Tư Âm Dương Trí Tri, Ý Vô Toàn Vô là Đức Thần Minh Thần Thức, gọi tắt là Đức Vô Tư. Phải có sự hiện diện trực tiếp của Đức Vô Tư, Đức Vô Tư phải đang tề tựu ở trong con người mình, thì lúc ấy sự lý của mình mới hết sức tế vi, nhiệm nhặt, chính chính. Rằng: mình đã…

ADLS 07. Phương Pháp Và Điều Kiện Để Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

1. Phải hiểu thật rõ, thật đúng cái lý lẽ của Lý ý tượng Dịch. Ví dụ: khi ta thấy lu gạo lưng lửng chưa đầy… nếu là Tiểu Súc, ta hiểu lý do hết tiền để mua thêm cho đầy, nên chỉ phải chứa ít thôi, chứa lưng lửng thôi. Còn nếu như gặp Vị Tế, ta hiểu con ta nó làm biếng, nó lỡ dỡ, dở dang công…

ADLS 06. Phép Tắc Biện Minh Chứng Nghiệm Chân Lý

01. Đây là phép chúng ta dùng xài: Thần vô Phương, Dịch vô Thể 02. Muốn vậy, chúng ta phải am tường số thứ tự có tính chất triết lý như sau: a. Lý ý tượng Dịch là vấn đề Tiên quyết của mọi Tiên quyết. b. Linh lực: gồm các Thần Thông Tri, Thần Hoạt Bác Biến Thông cùng với Thần Tri Hóa, tất…

Thiên Nhiên Xã Hội

TNXH 02. Dòng Sinh Tồn Của Vũ Trụ Vô Hữu

CHƯƠNG 02 DÒNG SINH TỒN CỦA VŨ TRỤ VÔ HỮUhay  Dòng Sinh Tồn của Thiên Nhiên Xã Hội    Thiên nhiên Xã Hội được thiết lập từ KHTK CỰC (Vô Cực), Tự trong nó cũng chính đích thị là Thái Cực – nhưng hơi khác vì Vô Cực ám chỉ Nhất lý Biến Hóa Tuyệt đối – còn Thái Cực ám chỉ

TNXH 01. Nhu Cầu Âm Dương Lý Tính Đương Nhiên

CHƯƠNG 01 NHU CẦU ÂM DƯƠNG  LÝ TÍNH ĐƯƠNG NHIÊN Nghiên cứu về Cơ Cấu Vũ Trụ Liên hành tinh tức nói toàn bộ Vũ trụ  Vô-Hữu – và nói riêng là Vũ trụ Thái dương hệ thì vẫn cùng một Nhất  Lý là  Âm-Dương lý, nó chỉ là Yếu lý Âm Dương Đồng Dị Dị Đồng  mà thôi . Khoa Dịch Lý

Lời Nói Đầu Thiên Nhiên Xã Hội Học

LỜI NÓI ĐẦU    Khi sinh ra đời, chúng ta được học từ trong gia đình đến nhà trường và ra ngoài xã hội. Chúng ta học mãi cho đến hơi thở cuối cùng. Các bạn đã học tiểu học, trung học, đại học, cao học, thạc sĩ, tiến sĩ,… chắc các bạn cũng không dám tự hào về cái sở học của
error: Content is protected !!