THÔNG BÁO KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM CĂN BẢN & ỨNG DỤNG NĂM 2023

KHAI GIẢNG LỚP DỊCH LÝ VIỆT NAM CĂN BẢN & ỨNG DỤNG NĂM 2023

 • Dịch lý là môn học về quy luật biến hóa của tự nhiên từ đó có thể giúp con người Chiêm nghiệm những Sống Động chung quanh.
 • Dịch lý là 01 môn Khoa học Dự đoán về những sự việc, hiện tượng mà chúng ta có nhu cầu thắc mắc tìm hiểu hoặc có ý muốn biết.
 • Dịch Lý là môn Khoa học Tổng Tập có thể Ứng Dụng để đệm vào tất cả mọi ngành, mọi khoa môn khác.
 • Học Dịch Lý là Học về chữ Thời: để Động Tĩnh, Tiến Thoái sao cho Đắc sách, có lợi nhất.
 • Học Dịch Lý để biết Phương Pháp chọn được ngày giờ Động Tĩnh cho phù hợp với Phạm vi Tình Lý của những sự việc như: Khai trương, Khởi công, Hợp tác, Đầu tư, Bắt đầu công việc mới, Cưới hỏi,…
 • Thời gian học: 10 buổi.
 • Học vào ngày: Thứ Hai và Thứ Tư hàng tuần.
 • Từ 19g đến 21g.
 • Khai giảng:  Thứ hai, 02/10/2023 lúc 19g.

 • Ghi danh: 0939.415.379 (Thầy Thanh Hải)
 • Từ ngày 11.08.2023 đến trước ngày khai giảng.

 • Địa điểm học: Online trên Zoom.
 • Sĩ số: 20 học viên.
 • Giảng dạy: Giảng Viên Thanh Hải.
 • Đối tượng tham dự: Tất cả mọi đối tượng thích Học hỏi, Nghiên cứu, Dự đoán trước, Chọn ngày giờ Động Tĩnh phù hợp… Ứng dụng vào mọi ngành, mọi khoa môn,…
 • Học viên cũ được Đăng ký Học ôn lại, Không thu học phí.
 • Các Tài liệu Tham Khảo có đăng ở 03 trang web:
 • www.dichlyhoc.com
 • www.vutrungu.com
 • www.vietnamdichlyhoc.com

 

CHƯƠNG TRÌNH HỌC (Thời Gian Học 10 Buổi):

 • Giới Thiệu: Việt Nam Khoa – Dịch Lý Học.
 • Hóa Thành 08 tượng.
 • Ý nghĩa 08 tượng.
 • Hóa Thành 64 Dịch tượng kép.
 • Ý Nghĩa 64 Dịch Tượng
 • (Việt Dịch Chánh Tông của Thầy Tổ Dịch Lý Sĩ Xuân Phong).
 • Cách Thành Lập Dịch tượng kép.
 • Cách Thành Lập – Ý nghĩa: Chánh – Hộ – Biến.
 • Phương Pháp Kiểm Soát Sống Động.
 • Các Bước Kiểm Soát Sống Động.
 • Các Bài Thực Tập Kiểm Soát: Chánh và Chánh-Biến.
 • Các Bước Nói Dịch.
 • Phép Tắc Nói Dịch.
 • Bốn Điều Căn Bản.
 • Tám Điều Tâm Niệm.
 • Bốn Mục Đích Nói Dịch.
 • Phương Pháp Bấm Dịch Trên Bàn Tay.
 • Cách Tính Nhanh Các Dịch Tượng.
 • Cách Tính Lục Thú.
 • Cách Tính Dịch Tượng Theo Phút.
 • Quyết Điều Hoài Nghi – Định Điều Do Dự.
 • Mỗi buổi học đều có Bài Thực Tập Kiểm Soát và Thực Tập Tiên Đoán: Chánh và Chánh-Biến, từ dễ đến khó.
 • Một số Bài Mẫu Ứng dụng để Động Tĩnh, Tiến Thoái được Đắc sách.
 • Cách Chọn Ngày Giờ Phù Hợp Công Việc, Động Tĩnh.
 • Cách chọn số điện thoại. Tặng và Hỗ Trợ dùng Phần Mềm Tìm Sim Tốt,…

 

Ban Điều Hành

*dichlyhoc.com

*vutrungu.com

*vietnamdichlyhoc.com

 

error: Content is protected !!